lørdag 17. september 2011

Psykose - "sinnssykdom"

St Bethelhem hospital i London, åpnet 1247
"Det sentrale kjennetegnet ved psykoser er realitetsbrist eller sviktende realitetsvurdering. Det betyr at oppfatningen og tolkningen av virkeligheten omkring pasienten er bristende, sviktende eller feilaktig."

"Vrangforestillinger er følelsesmessig ladede forestillinger om ulike forhold som strider mot det som omgivelsene betrakter som riktig, sant eller virkelig. Forestillingene lar seg ikke korrigere via fornuft eller logikk. Avgjørende for vurderingen er pasientens kulturelle bakgrunn, og hva som er allment akseptert innenfor den gruppe og det miljø han tilhører."

Fra Malt/Retterstøl/Dahl: Lærebok i psykiatri (2003).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar