mandag 5. september 2011

Hall of Shame

Dagbladet viser en vegg med ansikter, terrorister og mordere, såkalte "ensomme ulver". Men selv om de har personlighetsforstyrrelser som felles egenskap, har ingen av dem utviklet seg i et sosialt vakum.

Mulig at alle ekstremister og tyranner, både i fortid og nåtid, ville vise samme slags personlighetsforstyrrelser dersom de ble underkastet psykologiske undersøkelser, men de er fortsatt deler av et eksisterende politisk landskap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar