onsdag 25. januar 2012

Menneskeverd?

"Alle dyr er like, men noen dyr er mer like enn andre" (George Orwell, Animal Farm).

Stabssersjant Frank Wuterich sto bak drapene på 24 sivile og ubevæpnede irakere. Han ble først dømt til 90 dagers fengsel, men slipper å sone. I stedet ble han degradert til menig.

Soldatens handlinger slutter seg fint inn i en lang amerikansk tradisjon med massakre på sivile, helt siden indianerkrigene, via blant annet Song My i Vietnam og nå til Irak. Amerikanske soldater ser ut til å være hevet over såvel normale moralske standarder som internasjonale lover.

Hvis denne gode soldat hadde myrdet 24 mennesker i et tilfeldig boligområde i f.eks. Boston ville nok den strafferettslige reaksjonen vært annerledes.

Men irakiske liv vurderes vel som betydelig mindre verdt enn amerikanske. Andre logiske årsaker til en slik forskjellsbehandling er jeg ikke i stand til å se.

tirsdag 24. januar 2012

Direktelinje til Gud?

Det må være fint å ha direktelinje til Gud slik at man til enhver tid har tilgang til Vårherres motiver, slik Per Haakonsen har. I et foredrag på et åpent møte arrangert av Krf i forrige uke forklarte han drapshandlingene på Utøya med Guds vrede mot Arbeiderpartiet pga Norges forhold til Israel.

Historiens gang har altså ingenting med politikk og med menneskers handlinger å gjøre. Nei, menneskers handlinger er egentlig Guds handlinger - og der fordampet den fri vilje og enkeltmenneskets ansvar i lut(h)er teologi.

Jeg som i min naivitet trodde at massemordet skyldtes en samvittighetsløs høyreekstremists vrede mot Arbeiderpartiet. Men så var det altså Gud. Hvem kunne vel trodd det?

Minner litt om Osama bin Ladens utsagn etter 11. september. Den gangen var det Gud som hadde velsignet noen unge arabiske muslimer... Nå er det vel Gud som har velsignet en ung etnisk nordmann? Eller?

Litt pussig at man her i landet er bekymret for islamsk ekstremisme når man ser hva enkelte "kristne" greier å vrenge ut av seg.

søndag 22. januar 2012

Bhatti suicidal?

Arfan Bhatti viser tydelige tegn på suicidalitet. Hans ønske om å bo i et Norge der sharialover hersker kan knapt tolkes som annet enn dødsønsker.I Iran henger man kriminelle av Bhattis kaliber.

lørdag 21. januar 2012

Religiøs leder?

Banditt
Samme banditt, nå som religiøs leder med skjegg
Det må stå dårlig til med de muslimske ekstremistene her i landet når de ser seg nødt til å  velge en notorisk yrkeskriminell som frontfigur.

Arfan Bhatti: debuterte som kriminell som 13-åring, tilknytning til Young Guns, arrestert for knivstikking av en butikkeier da han var 15, dømt for vold mot politiet, involvert i torpedovirksonhet og i 2008 dømt for medvirkning til skyting mot synagogen i Oslo.

Kan norske muslimer finne seg i å bli identifisert med et slikt utskudd?

onsdag 4. januar 2012

Det mørke nettet

I november 2011 kom Øyvind Strømmens bok Det mørke nettet – om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa. Strømmen ble i 2011 kåret til årets frilandsjournalist av Norsk Journalistlag. Han har i tillegg til journalistutdanning også studert religionsvitenskap og midtøstenhistorie.

Boka er blitt møtt med kraftige reaksjoner fra noen av de personer / organisasjoner han omtaler: På nettstedet Gates of Vienna blir han karakterisert som stalinist, mens Arne Tumyr i SIAN hevder at han støtter “steining av kvinner, lynsjing av homofile menn, dødsstraff for islamfrafall og forbud mot ekteskap med ikke-muslimer”. Det er et ikke verst kunststykke å lese dette ut av denne boka. Document.nos anonyme anmelder har også flere innvendinger, men den viktigste ser ut til å være at Strømmen burde skrevet en annen bok en det han har gjort. I tillegg er Øyvind Strømmen blitt utskjelt på en rekke høyreorienterte nettsteder og i avisenes kommentarfelt.

Disse reaksjonene kan knapt tolkes som annet enn at ømme tær er blitt tråkket på, hvilket her må kunne regnes for å være en kvalitetsgaranti for grundig journalistisk gravearbeid.

En viktig bok
Dette er en viktig bok, men dyster lesning. På knappe 160 informasjonstette sider introduserer Strømmen oss for en forestillingsverden de færreste av oss ante eksistensen av før etter 22. juli. Boka begynner med en beretning om hvordan han under sitt opphold i Belgia i 2005 leste på nettet at området han bodde i var ”midt i det fryktede Eurabia, midt i det islamiserte Europa.” Problemet var at beskrivelsen overhodet ikke stemte med den faktiske virkeligheten.

Gjennom nitidig dokumentasjon, et rikholdig noteapparat, referanser og litteraturhenvisninger avdekker Øyvind Strømmen et internasjonalt nettverk som i noen land har nazistiske, fascistiske og antisemittiske røtter som går helt tilbake til tiden før annen verdenskrig – men som i høy grad er levende i dag. Han konkluderer at ”avstanden mellom den gamle høyreekstremismen og det moderne islamhatet ikke alltid er særlig lang.”

"Eurabia"
Det viktigste mediet for utviklingen av den moderne høyreekstremismen har vært internett. Via blogger og websider har man anonymt kunnet utveksle destruktive ideer der den såkalte ”Eurabia-teorien” har inntatt en sentral plass. ”Eurabia” handler om en påstått sammensvergelse mellom vestlige og arabiske ledere med sikte på å omdanne Europa til en muslimsk koloni med arabisk/muslimsk befolkningsoverskudd og sharia-lover. Den italienske journalisten Oriana Fallaci og den egyptiskfødte jødiske kvinnen Gisèle Littman, bedre kjent som Bat Ye'or, har vært viktige premissleverandører til dette scenarioet.

Øyvind Strømmen viser hvordan disse forfatterne gjennom blant annet å fordreie faktiske historiske hendelser og gjøre bruk av sitater der deler er utelatt, klarer å skape et bilde av
”…den moderne historiens største sammensvergelse. Det skumleste komplott som vår verden gjennom ideologiske bedrag….. noen gang har pønsket ut.” (Fallaci). 
I denne forrykte verden av farlige islamister og skumle konspirasjoner dukker den anonyme norske bloggeren Fjordman opp og blir i løpet av noen år en svært innflytelsesrik figur i dette miljøet. Mannen som senere viser seg å være ålesunderen Peder Nøstvold Jensen publiserer en rekke artikler der hovedbudskapet er at ”multikulturalismen” i Europa er en
”anti-vestlig hatideologi som er designet til å rive ned den vestlige sivilisasjonen.” 
Språket og synspunktene fra de såkalte kontrajihadistene finner etter hvert veien inn i de etablerte høyrepartiene i Norge, og fremtredende Frp-politikere kaller Arbeiderpartiet ”kulturquislinger”. Dette er med på å bidra til en banalisering og normalisering av ekstremismen.

Innenfor dette verdensbildet, gjennomsyret av konspirasjonsteorier om landssvikere i regjeringsposisjon og forrædere som i all hemmelighet har solgt Norge til muslimer, blir det lettere å forstå terroristen fra Utøya. I en kommentar til kontrajihadistene på nettet skriver Strømmen: ”Steget fra denne tenkningen og til å se på seg selv som en av ”gutta på skauen” er ikke nødvendigvis særlig lang. ” 

Ensom ulv? 
Terroristen fra regjeringskvartalet og Utøya er kanskje en ensom ulv, men en ulv som kommer fra en flokk. Han er en ung mann som i årevis har sittet på gutterommet hjemme hos mamma, spilt dataspill og deltatt i ”diskusjonene” på nettet om ”Eurabia-faren” og ”sviket” mot det norske folk fra Arbeiderpartiet. Det finnes knapt en eneste original eller selvstendig tanke i hans såkalte ”manifest”. Alt er klippet og limt, og Peder ”Fjordman” Jensen – som i ettertid har fått spalteplass til å fremstille seg selv som en forfulgt uskyldighet - er sterkt representert som bidragsyter og inspirator.

Terrorangrepet og massemordet på Utøya kom ikke ut av det blå. Det hadde sitt utspring i et etablert høyreekstremt miljø som har utviklet seg gjennom år, og som vi daglig kan iaktta i nettavisenes kommentarfelt….

Det mørke nettet – om høyreekstremisme, kontrajihadisme og terror i Europa
Øyvind Strømmen
Cappelen Damm 2011 ISBN 9788202370275