søndag 16. juni 2013

Dementi

Fjordman
Vi kom for et par dager siden til å skrive at Joseph Goebbels, Hitlers propagandaminster, hadde fått 75 000 kroner fra Fritt Ord. Dette er feil. Det skulle naturligvis være Peder Are Nøstvold Jensen, alias "Fjordman". Til vårt forsvar er det å si at det ikke alltid er like enkelt å skille gårdagens fra dagens ekstremister.

lørdag 15. juni 2013

"Fritt" Ord

Joseph Goebbels, Hitlers propagandaminister, har nettopp blitt tildelt 75 000 kroner fra Fritt Ord – rimeligvis posthumt. Men tanken er jo god, sier Georg Fredrik Rieber-Mohn, styreleder i Fritt Ord. Han sier at Goebbels så vidt han vet ikke har publisert verre meninger nå enn før. Snarere tvert i mot.

Rieber-Mohn sier boken handler om Goebbels forhold til dr. Mengele og Rudolf Höss (kommandant for Auschwitz), og deres bruk av Goebbels-sitater for å legitimere sine handlinger.

Goebbels har tidligere har uttalt seg gjennom flere år, med til dels avskyelige meninger av ekstrem karakter mot jøder og sigøynere, sier Rieber-Mohn. - Goebbels er blitt assosiert med det verste massedrapet i moderne tid og han har nærmest blitt betraktet som medvirker i mange medier. Han har derfor utvilsomt et behov for å ytre seg sammenhengende og helhetlig om dette i bokform. Fritt Ord anser det som urimelig at han skulle bli stilt til ansvar for de meninger han i mange år har ytret offentlig, og at han skal kunne kritiseres for drap som er begått med ham som inspirasjonskilde. Dessuten har han jo beviselig aldri drept noen selv, påpeker Rieber-Mohn.

I Fritt Ords vedtekter heter det at ”Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. ”

- Fritt Ord har nå, formelt og reelt, endret politikk og vi fra nå av støtte de som ønsker å promotere undertrykking og ulike former for hets av andre mennesker. Joseph Goebbels må ansees for å være en særs verdig representant for Fritt Ords nye politikk. Han står også fint i tradisjonen Fritt Ord har etablert de siste årene med å gi prisen til mennesker som bruker sin yttringsfrihet til å hetse eller forsøke å begrense andre mennesker og gruppers frie liv.