tirsdag 11. mars 2014

Demokraten Oleg Tjagnibok

Nasjonalisme 

er et tvetydig ord. En gang i tiden kunne man assosiere det, ganske problemfritt, med frihet fra kolonialisme, imperialisme og undertrykking. Men de siste ca. 80 årene er begrepet blitt temmelig frynsete. Ordet er blitt en slags fellesnevner for uspiselige ideologier som på en eller annen måte kan føre sine røtter tilbake til mellomkrigstiden da Mussolinis fascisme i Italia og Hitler nazisme i Tyskland hadde sin store blomstringstid.

Mussolini ønsket å gjøre Italia til sentrum i et ny-romersk rike, mens Hitler og hans kumpaner av mørkhårete, lubne (f.eks. Himler og Hitler selv) og deformerte (f.eks. Goebbels) selverklærte "ariske" overmennesker, drømte om å gjenskape en fantasert gullalder der en tilsvarende fantasert herskerrase skulle styre resten av verden. 

Inferno
Disse absurde forestillingene resulterte i et inferno av ufattelige lidelser og mellom 50 og 70 millioner døde. Men over-og undermenneske-ideologiene lever fortsatt, ofte under et eller annet skalkeskjul – gjerne knyttet opp mot ja-ord som "frihet" og "demokrati". 

Urolighetene i Ukraina, sentrum for mediene i de seneste ukene, blir nesten helt uten motforestillinger tolket og beskrevet som uttrykk for reaksjoner på korrupsjonen i Janukovitj’ regjering. Det vesten, av en eller annen grunn, har latt være med å informere om, er at mange sentrale figurer i dette opprøret faktisk er ekstreme "nasjonalister" - i ordets verste betydning. 

Svoboda
Oleg Tjagnibok er leder for partiet Svoboda, som symptomatisk nok betyr frihet. Partiet er en del av "Alliansen for europeiske nasjonale bevegelser", en høyreekstrem paraplyoranisasjon der andre "nasjonale" partier, som det ungarske Jobbik, det italienske Fiamma Tricolore og Sveriges Nationaldemokraterna deltar. 

Oleg Tjagnibok har utmerket seg med uttalelser som at Ukraina styres av en moskovit-jødisk mafia og at det nå skal bli slutt på "den ukrainske jødedoms kriminelle aktiviteter". 

Partiet Sloboda vil forby innvandring, homosekskualitet. Frem til 2004 var partiets navn "Vårt Ukraina – Folkets selvforsvarsblokk" og hadde hakekorset som sitt fremste symbol. Svoboda forherliger ukrainske nazisters massemord på jøder og polakker under annen verdenskrig.

Fire av medlemmene i Ukrainas nye regjering tilhører Svoboda, en femte et annet høyreekstremt parti. 

Tankevekkende - og skremmende.