onsdag 31. august 2011

Negativt valgskred

Det går ikke så bra for Frp nå rett foran valget, melder NRK.Det er jo et bitte lite håp om at de siste måneders begivenheter har vært en liten vekker mht de uhyggelige understrømningene partiet representerer.

tirsdag 30. august 2011

Kristen glad-ekstremisme?

Jeg har alltid vært forundret over hvorfor mange såkalte "kristne" har en slik dragning mot høyre, det være seg moderate eller ekstreme retninger. De har beveget seg temmelig langt vekk fra mesterens heller radikale budskap, etter mine begreper - og nestekjærlighetsbudet ser ut til å være glemt eller valgt bort.

Vårt Land skriver om at ordførerkandidaten for Kristelig Samlingsparti i Oslo, Magnar Tanem, hadde vært medlem av samme "nasjonale forsvarsorganisasjon" som massemorderen fra Utøya, men meldt seg ut to uker før terroranslaget - etter oppfordring fra Den Hellige Ånd.

Ja ja. Når vett, moral og normal empati ikke strekker til er det rimelig at Gud selv griper inn mot sine villfarne børn...


mandag 29. august 2011

Høyreekstremistene på fremmarsj etter 22. juli

De høyreekstreme har hatt økt tilslutning etter 22. juli, går det frem av dagens Klassekampen.

Har store problemer med å skjønne hva som skjer inne i endel folk: er det angst basert på uvitenhet, er det ondskap - ønske om å skade, eller dreier det seg om det psykologiske fenomenet som Søren Kierkegaard avdekket for mange år siden: at bak merverdet skjuler mindreverdet seg? Er dette mennesker som opplever seg selv som så mindreverdige at de er nødt til å nedvurdere andre for i det hele tatt ha noen følelse av egenverdi?

Hitler hentet sine første støttespillere blant Tysklands filleproletariat og tapere. Er det dette som samme type mennesker som nå ser en anledning til å få en plass i solen?

søndag 28. august 2011

Angrepet på Norge

"Muslimer har det siste tiåret ikke gjort nok for å anklage de som forvrengte religionen deres i den jihadiske morderens navn. Vil eurepoeiske og amerikanske islamofobe og innvandringsfiendtlige bevegelser nå, under sitt ideologiske banner, anklage Behring Breivik for hva han har gjort? Jeg tviler på det. Vi vil høre mye om hvilken ensom ulv han var."

Roger Cohen i The New York Times, 25. juli.

1941 - 2011

Morgenbladet 30. juli 1941:

"Nasjonal Samlings Olosokstevne på Stiklestad samlet mange folk. Propagandachef Bruseth åpnet stevnet hvorefter fylkesføreren i Nord-Trøndelag holdt en anslående velkomsttale. Statsråd Jonas Lie talte om at nu som i 1030 var det kampen om det gode og det nye som foregikk. I dag står kampen i alles sinn - enten for den nye tid, eller for den som skal falle. Det er Stiklestadslaget idag."

Det er altså mye som ikke har endret seg nevnerverdig siden 1941....

Arabiske tyranner

Dette har vært et heller dårlig år for arabiske diktatorer. Siste mann ut enn så lenge er Gaddafi, og man begynner allerede å finne resultatene av regimets siste krampetrekninger.

Betenkt Gaddafi - og med god grunn


Neste: Syrias "president" Bashar al-Assad burde vel være en verdig kandidat?
Terrorfaren fra islam - og fra ytre høyre...

Mens de internasjonale islamistiske ekstremistene taper terreng, ser det ut til at våre lokale norske høyreekstremister får enda mer vann på mølla - eller er det bare politiet som omsider har oppdaget at det eksisterer en høyreekstremistisk fare?

lørdag 27. august 2011

Hagen, Utøya og islamofobien

Mens Frps store mann Carl I. Hagen får strykkarakter for sine utspill i etterkant av Utøya-tragedien, kommer seniorforsker Lars Østby ved Statistisk sentralbyrå med noen svært edruelig tall om innvandring og islams fremtid i Norge.

Ikke desto mindre er det forstemmende at såpass mange som 9 % av de spurte er fornøyde med Hagens uttalelser.

fredag 26. august 2011

Advarer mot Frp

Den danske forfatteren Carsten Jensen advarer i et intervju med Klassekampen mot samarbeid med Frp på høyresiden i norsk politikk. "Jeg hører Anders Behring Breivik fra Folketingents talerstol hver eneste dag," sier han.

5 % ridder - eller mindre?

Massemorderen fra Utøya forteller til sin forsvarer at reaksjonene fra omverdenen er som forventet - men at man om 60 år vil forstå ham. Beklageligvis oppgir han ikke forventningen i prosenter denne gangen; var det 60% - eller kanskje 85%. Hans selverklærte geniale hjerne synes å ha mistet evnen til nøyaktige kalkyler, nå er det bare som "forventet." Det er tydelig at livsgnisten er redusert til 10%, som han sa for noen dager siden - eller kanskje er det bare  9,5% nå som han har enda lenger tid til kjedsommelig isolasjon.

Det er ikke så greit å være misforstått geni, helt og tempelridder i våre dager....

torsdag 25. august 2011

Høyreekstremt nettverk

VG nett har i dag en artikkel som viser noe av det internasjonale høyreekstremistiske nettverket massemorderen fra Utøya hadde kontakt med.

"- I dette miljøet bruker de den samme retorikken som Breivik" og "Han fremsto ifølge kilden ikke som mer ekstrem enn andre."

Brann i rosenes leir....

Vepsen har registrert at det har brutt ut full krangel mellom de islamofobe. Når detaljene og opphavsretten til apokalypsene ikke stemmer helt over ens, er det vel ikke så greit...

Utøya-morderen løs på samfunnet?

Det er litt oppløftende å registrere at ikke alle av kriminolog Nils Christies kolleger er enige med ham når det gjelder å slippe massemorderen fra Utøya løs på samfunnet igjen. F.eks sier professor Liv Finstad til Morgenbladet:

«Christies utspill blir dessverre en bekreftelse på manges oppfatning av at faget kriminologi først og fremst er opptatt av gjerningsmennenes ve og vel»

og postdokter ved UiO, Nicolay B. Johansen er
"uenig med Christie når han sier han håper at Behring Breivik en dag «kommer tilbake til samfunnet».

onsdag 24. august 2011

Utøya-drapsmannens ideologiske forbilder

Skrytet til massemorderen fra Utøya har i det minstre bidratt til at flere innenfor det brune miljøet har fått oppmerksomheten på seg og sine aktiviteter. Breiviks norske forbilde Fjordman viste seg å være høyreekstremisten Peder Nøstvold Jensen fra Ålesund, og nå er den britiske ny-nazisisten Paul Ray i Norge for å forklare seg om sine mulige forbindelser med Breivik. Ray er naturligvis også "tempelridder", men benekter at han har truffet sin norske kollega udi ridderstanden....

Peder "Fjordman" Jensen
Paul Ray


Blant drapsmannens yndlingsforfattere finner vi den russisk-amerikanske forfatteren Ayn Rand, som også dyrkes i mer moderate høyremiljøer.

Uten å ha særlig sans for konspirasjonsteorier, er det åpenbart at det er en ikke ringe kontinuitet fra høyresidens fullstendig rabiat ekstremister til de angivelig moderate.

tirsdag 23. august 2011

Massemorderen - en av mange selverklærte "tempelriddere"

The Vatican has counted more than 400 organizations claiming a link with the warrior monks - and the list keeps growing... Oslo killer Anders Behring Breivik defined himself as a 'Knight Templar.
The Vatican, however, does not recognize any of them as successors to the order created by Hugo de Payens. 


mandag 22. august 2011

Eva Joly om Frp og Anders Behring Breivik
Parti som Frp fyrer opp under hatet. Når ein med svak personlegdom møter på deira teoriar, kan det fyra opp under galskapen. Det trur eg bestemt kan ha skjedd med Anders Behring Breivik. Dei galne rasistteoriane hans fekk næring frå dei ekstreme tankane til slike parti, seier Joly til NRK.

Bat Ye'or, Fjordman og Hallgrim Berg

I 2007 deler Gisele Littman, bedre kjent som Bat Ye'or, sine ideer om Eurabia med mennesker som skal bli til kontra-jihadist-bevegelsen. Til dem hører nordmannen Jens Anfindsen, som representerer Human Rights Service på Brussel-konferansen samt Ted Ekeroth fra Sverigedemokraterna.

Også Peder "Fjordman" Jensen og Hallgrim Berg henter næring fra samme kilde...

tirsdag 16. august 2011

Breivik vil feire

Pyntet til trengsel
Drapsmannen ønsker å stille i retten i fullt festantrekk.

Kan det være enda flere ting denne mannslingen har misforstått?

Vi venter i spenning...

Alle muslimer terrorister?

Kanskje ikke, sier Frps ordførerkandiat Carl I. Hagen- derimot at de fleste teroristene er muslimer. Matematikk er kanskje ikke hans sterke side ettersom faktiske tall viser noe helt annet...


Ensom drapsmann

Stakkars Anders Behring Breivik, ensom han... VG skriver at:

"Lippestad har tidligere opplyst at Breivik misliker tiden i isolat. Han var ikke forberedt at det skulle bli så kjedelig og ensomt. Han har tidligere fått utlevert flere bøker han ikke likte."

Island

Økonomien på Island er optimistisk - i motsetning til resten av verden.

mandag 15. august 2011

Massemorderen tilbake til samfunnet?

Hvis Anders Behring Breivik slipper ut etter det som formelt er Norges strengeste straff, vil det si 21 år minus det vanlige fratrekket på atskillige år. Da er han fortsatt en relativt ung mann som fortsatt kan gjøre mange ugjerninger.

Massemorderen har i sitt såkalte "manifest" referert til en dødsliste, personer som skulle drepes, hvis han klarte å rømme fra fenglset. Skal vi ganske enkelt slippe ham løs etter noen år?

Med all respekt for humane verdier: kan vi risikere ytterligere liv for at denne mannen skal sosialiseres tilbake til samfunnet, Nils Christie?

Helt uavhengig av primitive hevnmotiver: har ikke samfunnet rett til å beskytte seg?

Kultur


Fra latin: cultura eller colere, ”dyrke,” ”oppdrette”, ”avl”, opprinnelig brukt om å dyrke jord eller vin. Ordet var altså brukt til å beskrive handlinger i den fysiske verden, først og fremst innen jordbruk og hagebruk, i mer moderne tid også i tilknytning til oppdrett (dyr, fisk) og til dyrking av for eksempel bakterier (innen medisinen). Kulturbeite er områder i skog og mark som er ryddet for kratt og gjødslet og på denne måten forbedret som beitemark.

Bildet viser dyrking av vindruer. 
Åndsdyrking
Allerede romeren Cicero (106 – 43 f.Kr) snakket om å utvikle eller dyrke sin ånd (cultura animi). Ordet for gudedyrking (kultus) har samme opprinnelse. Kulturbegrepet slik det brukes her i Norge har kommet til oss fra Tyskland. I Frankrike brukes i stedet ordet sivilisasjon.

Definisjonsforsøk
Det har vært gjort flere forsøk på definisjoner av hvordan kultur skal forstås når det brukes om samfunnet, en av de første er E. B. Taylors (1871): ”Kultur, eller sivilisasjon…er den kompliserte helhet som omfatter kunnskap, trosforestillinger, kunst, lovregler, moral, skikk og bruk, og alle andre ferdigheter og vaner mennesket har ervervet seg som medlem av et samfunn.” En kortere versjon er Herskovits´ (1948): ”Kultur er den menneskeskapte delen av våre omgivelser.” 

Kultur
Inkludert i begrepet kultur er de fysiske gjenstander og ting som omgir oss, bestemte kunnskaper og ferdigheter (kompetanse) som gjør at vi kan forstå og benytte oss av disse gjenstandene, samt holdninger, tradisjoner og sedvaner innenfor samme historisk og samfunnsmessig kontekst. 

Norsk kultur
Til den norske kulturen hører altså bruken av ordet kultur som vi har hentet fra den tyske kulturkrets. 


søndag 14. august 2011

Hagen fornekter seg ikke


Karl I. Hagen er fortsatt de enkle løsningers talsmann: 

- Jeg lurer på hvorfor det skal være 100 politifolk som skal jobbe med dette her i flere måneder. Med en oppklart sak. Vanligvis så er det noe man gjør for å oppklare en sak, og frembringe beviser for en rettssak. Dette er en oppklart sak. Det foreligger tilståelse. Alt er kjent, sier Hagen til VG Nett.

Da så....

Tilbake inn under steinen

Mens Peder "Fjordman" Jensen har krøpet tilbake til steinen han har skjult under, er det enkelte røster som ikke kan begripe at denne uskyldige mannen har noe som helst med Anders Behring Breivik å gjøre - bare fordi Jensen har vært Breiviks store forbilde og inspirator.

Nei, nei, dette med tenking faller vel ikke like lett for alle....

Politiske ord og uttrykk


Jeg har merket meg at i den pågående politiske debatten – hvis man kan kalle det debatt - på ulike nettsteder forekommer en del gjengangere av ord og uttrykk, ofte som del av  nye og påfallende ordkonstruksjoner. Det kan være lærerikt å gå disse begrepene nærmere etter i sømmene ettersom brukerne eller ”konstruktørene”, på tross av at man i disse miljøene titulerer hverandre som lærde, vanligvis utmerker seg med sin kunnskapsløshet. 

Jeg skal derfor ta for meg noen av disse begrepene i tiden fremover (følg med....)

lørdag 13. august 2011

Frp og Utøyamassakeren

Frp når stadig nye høyder i sin fremmedfiendtlige retorikk. Man skal ha sterk mage når man gir Ap skylden for ugjerninger begått av et av deres tidligere medlemmer.

Det har vært en slags enighet, både innenfor det politiske miljøet og i media, om å tone ned det faktum at Anders Behring Breivik har vært medlem av Frp. For kan man gi Frp skylda for hva en enkelt gal man har gjort?

Breivik er ikke mere gal enn alle de andre høyreekstremistene som skriker skjellsord på nettet og som gir full støtte til hans ideologi - om ikke hans handlinger. Den samme ideologien som blant annet Tybring Gjedde henter næring fra.

Det er fristende å parafrasere Frp-leder Trond Røed og si at i og med handlingene til Røeds tidligere partifelle er disse massedrapene konkrete resultater av Frps hatske utfall mot arbeiderpartiets innvandringspolitikk - og Røed fortsetter nå denne lange Frp-tradisjonen.


fredag 12. august 2011

Tybring Gjedde

og Fjordman - bymann og fjordman - hand i hand. Vepsen viser at store deler at den norske høyresiden - både den legale og "illegale" - ser ut til å hente sine argumenter og begreper fra Sivs navnebror Peder.

Peder Jensen har sant nok konstruert noen nye begreper, men tankegodset er gammelt og brunt.

Ytringsfrihet og ekstremisme

Ilham Hassan skriver i Morgenbladet i dag:

"Redaksjonene har ansvar for konsekvent å rydde opp og slå ned på rasistiske og islamofobe ytringer i nettavisene. Hittil har nasjonalister og rasister fått herje vilt i kommentarfeltene mer eller mindre uten inngripen. Nærmest all hets mot muslimer anses å falle inn under ytringsfrihetsparolen"

og

"Mange av disse ytringene er blitt fremsatt av personer og grupper som Anders Behring Breivik anser som forbilder i antijihad-kampen..."

For egen regning vil jeg legge til: hvor går grensen for ytringsfriheten? Hvor mye intoleranse skal vi tolerere i toleransens og ytringsfrihetens navn? Hvor mange anslag mot demokratiet skal vi akseptere i demokratiets innenfor demokratiets rammer?


Arierne kommer...

Hørte på NRK Alltid Nyheter her for et par timer siden intervju med et par unge bloggere, representanter for Norges fremtid, og jeg referer etter hukommelsen:

Den lovende unge mannen var stort sett enig med Anders Behring Breivik - men støttet ikke hans massemord... Og den unge mannen regnet ikke seg selv som ekstremist på noe vis, derimot mente han at halvparten av landets befolkning var enig med ham.

Den unge damen var etter det jeg husker for det meste også enig med Anders (!), som hun sa. Hun og Anders var blonde og blåøyde og derfor ariere, og åpenbart fordi de tilhører denne fiktive heltemodige "rasen" er de verneverdige. Disse to to mørkhårete tsjetsjenske guttene, derimot, er virkelige helter!

Selv er jeg også blond, men vurderer nå å farge håret og dekke mitt blåøyde blikk med solbriller...

Siv Jensen og klokskapen

For noen måneder siden beklaget Siv Jensen at

"gutten som hevder han har vært utsatt for et overgrep, ikke opplever at han har fått den hjelp han var ute etter.  Til NRK og VG sa hun videre at hun i etterpåklokskapens lys ser at de kunne ordlagt seg annerledes og gjort mer enn de gjorde." 

Den gangen var det Trond Birkedal og seksuelle overgrep det dreide seg om.

For et par dager siden hørte jeg henne bruke samme uttrykk, i etterpåklokskapens lys igjen, på NRK tror jeg det var, denne gangen i forbindelse med Tybring Gjeddes hatske utfall mot innvandrere og innvandrerpolitikk.

Etter mordforsøk på statsministeren og massedrap på AUF-ere fra et tidligere partimedlem som - såvidt jeg kan se fortsatt står på partilinjen mht Frps innvandringspolitikk - tar slikt seg dårlig ut i valgkampen...


Hva med litt klokskap på forhånd, for en gangs skyld?

torsdag 11. august 2011

Høyreekstremismen i Norge


Selvforsvar
Jeg startet denne bloggen nærmest i selvforsvar i etterkant av Anders Behring Breiviks bombeattakk på regjeringsbygget og det hemningsløse blodbadet på uskyldige mennesker iverksatt av samme mann. Jeg var nærmest i sjokk, følelsen av uvirkelighet var kolossal, iblandet raseri, sorg og hjelpeløshet. Utøya-terroren: ingen naturkatastrofe
Det er alltid trist når mennesker dør. De fleste som er noenlunde normalt skrudd sammen oppi skallen synes det. Men så opplever vi altså i vår midte en ondskap så formidabel at de fleste av oss ikke er i stand til å fatte det. Alle disse døde, all denne sorgen, smerten, var resultat av en villet handling, planlagt over flere år. Jeg har prøvd å skrive av meg noe av sorgen, vet ikke om jeg klarer det, og jeg vet ikke om noe av det jeg sier vil bety noe som helst. For etter at jeg startet denne bloggen har jeg begynt å se meg litt om på nettet, hva foregår av diskusjoner på ulike nettsteder. 

Rystet
Mine søk har rystet meg dypt. Det er mulig at de ekstreme fremmedfiendtlige, islamofobe og rasistiske elementene i vår nasjon er spesielt høyrøstede, men jeg må tilstå at jeg er blitt temmelig vettskremt av ytringene jeg har funnet der ute: Mer eller mindre tilslørte støtte til de ideene ABB forfekter og forståelse – ikke direkte, sjelden det, men ikke desto mindre – for det han har gjort. Og den vanlige ”diskusjonsteknikken” der krystallklare argumenter blir møtt med skjellsord og mistenkeliggjøring… 

Skammer meg over å være "nordmann"
Så vidt jeg vet er jeg nordmann så godt som noen både genetisk (så langt tilbake jeg har oversikt – og den grad et slikt begrep gir mening i denne sammenheng) og kulturelt, men etter å ha sett nivået på disse ”diskusjonene” føler jeg bare vemmelse ved å kalle meg nordmann. Jeg trodde sant og si at denne mer eller mindre paranoide frykten for alle som har annen hår- og øyenfarge var et marginalt fenomen og at vi som nasjon hadde høstet noen erfaringer med tanke på nazistenes herjinger knapt et par mannsaldre tilbake; konsentrasjonsleiere, millioner døde. 

Old shit, new wrapping
Men nei: den samme retorikken lever fortsatt, de nye menneskejegerne har bare byttet ut noen ord her og der og vips: vi har et nytt fiendebilde. Denne gangen er det ikke jødene og deres internasjonale konspirasjon som er fienden. Nå er det muslimene. Og i enkeltes hoder romantiseres det åpenbart om nye utryddelsesleire. Anders Behring Breivik er ingen ensom ulv. Han er bare en liten hvalp i et stort bikkjekobbel som hyler ute på nettet. Og noe av det mest groteske er at de – på linje med den feige ABB – er stolte av sine standpunkter. 

Noen lyspunkter
Men midt i det høyreekstreme hylekoret er det en og annen røst som henvender seg til det som måtte finnes av rasjonale i alt denne menneskefiendtlige irasjonelle gjørma. Det gir jo et visst håp, skjønt...onsdag 10. august 2011

Forholdet antisemittisme-islamofobi

Torgeir Salih Holgersen har et innlegg i Dagsavisen en meget god kronikk om forholdet mellom antisemittisme og islamofobi. Anbefales. Noen av kommentarene er egnet til å gjøre en deprimert.

Herved er advarselen gitt!

Fra folkedypet

I Norge gjør man åpenbart sine vurderinger ut fra temmelig forskjellige kriterier, avhengig av om den man vurderer har blondt eller svart hår, er "kristen" eller "muslim".  

I samtale med representanter fra folkedypet i går kveld fikk jeg forelagt følgende sterke melding: når mennesker med tilknytning til islam dreper folk, skyldes det at islam er en grusom og umenneskelig religion. Men når mennesker med tilknytning til kristendommen gjør nøyaktig det samme, er det pga at de er sinnssyke... 

I dagens VG skriver Erik Mosveen om Anders Behring Breivik: "Hva er det med Frp som gjorde at en slik mann følte seg tiltrukket av nettopp dette partiet? Eller: Vis meg dine venner, og jeg skal si deg hvem du er."

Anders Behring Breivik og Frp

Etter bombeattentatet brukte den "legale" høyresiden i norsk politikk rimeligvis mye energi på å ta avstand fra den høyreekstreme massemorderen Anders Behring Breivik. Nå viser det seg altså at Breivik har hatt sentrale verv og vært svært aktiv i debatter innad i partiet.

Og plutselig er hele Frp er rammet av kollektivt hukommelsestap: ingen kan lenger huske denne aktive unge meningsfellen, på tross av at mange andre av hans bekjente gjennom år har stått frem og husket...tirsdag 9. august 2011

Anders Behring Breivik og rasismen

På tross av at Anders Behring Breivik har begrunnet sin terorhandling med antimuslimsk ideologi, er rasismen tydelig i hans såkalte "manifest". Benjamin R. Teitelbaum skriver i en kronikk i Dagbladet:
"Disse tekstene handler ikke om islam eller vestlig sivilisasjon - de handler om rase. Og Behring Breivik synes åpenbart de er spesielt viktige, siden han ikke bare har tatt dem med i manifestet, men også latt dem ledsages av instruksjoner til sine etterfølgere. «Riddere av Europa og andre revolusjonære konservative anbefales på det STERKESTE å lytte til [Sagas] sanger for motivasjonens skyld..."
Og hans kamp for egen rase manifesterer seg i massemord på barn og ungdom - av samme rase. 


Her ser vi den svenske artisten Saga hilse i kjent nazi-stil. Sieg heil!

Høyreekstreme tapere Mislykket kyllingoppdretter


Mislykket maler

Mislykket...


- men fine uniformer hadde de designet seg. Mulig de ville gjort det bedre innen klesbransen....

Så var det Peder Jensen, stakkar, bedre kjent som den durabelige islambekjemperen Fjorman, som ikke engang har klart å skaffe seg uniform. Han ser så ensom ut der han sitter på sin stein....
mandag 8. august 2011

Høyreekstremistenes tempelridderideer

- pubertale fantasier. I følge blant annet historiker Bjørn Bandlien er det mye som tyder på at de virkelig ridderne faktisk representerte en mulitkulturell ideologi. 


søndag 7. august 2011

Forskjellig utenpå

Hvit drittsekk


Svart drittsekk


Norsk "kristen" drittsekk


Arabisk "muslimsk" drittsekk


- men inni er de like....

lørdag 6. august 2011

Peder Jensen og hans like

Andres Breiviks forbilde og inspirator, Peder Nøstvedt Jensen, bedre kjent som Fjordman, føler seg krenket, stakkar, fordi han mener at politiet - underlig nok - har behandlet ham som en drapsmistenkt. Selv har han foreslått samme type løsning på Europas "muslimproblem" som nazistene for ca 70 år siden brukte for å løse det DE definerte som sin tids store problem: "jødeproblemet". Bildet under illustrerer løsningen:


Og organisasjonen SIANs sjef Arne Turmyr gir muslimene skylden for det feige attentatet som ble utført av en av våre heilnorske blonde gutter.

Jeg har plassert min blogg i Kristiansandnorske bloggkart! og presentert bloggen min på Bloggurat.

Kristen terrorist?


Kristen terrorist?
Anders Behring Breivik blir omtalt som en ”kristen” terrorist, og han beskriver seg selv som konservativ kristen. Jeg vil minne om at til det samme selvbildet hører ord som sjarmerende, intelligent, vellykket, belest osv osv - uten at noen av de egenskapene han tillegger seg selv blir sannere av den grunn. Han, og mange andre historieløse ”kristne” ekstremister, ikke minst i USA, regner også ”kristendommen” som en spesifikk vestlig religion eller ide. 

Jesus og urkristendommen
Noen historiske fakta: Jesus var jøde og snakket aramaisk, og første generasjon kristne var jøder, samt medlemmer av de menighetene Paulus´ etablerte på Lilleasia-kysten. De første kristne menighetene finner vi i nåværende Syria, Israel, Hellas og Egypt. Vestlige verdier? Kristendommens religiøse og etiske grunnidé kan sammenfattes i Jesu svar da han ble spurt om hvilket av budene som var det største (Matt. 22, 37-40): ”Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og av hele ditt sinn. Det er det første og største bud. Men det annet er det første likt: Du skal elske din neste son deg selv. – På disse to budene hviler hele Loven og Profetene med.” Og den norske teologiprofessoren Jacob Jervell konkluderer: ”Hvor loven på denne måten oppfylles, der er virkelig Guds folk.” 

 Konservativisme
Å være konservativ betyr at man ønsker å konservere, bevare, de eksisterende verdier, strukturer og institusjoner i samfunnet. 

Konservativ kristen?
Breivik en konservativ kristen? NO WAY! Han er verken konservativ eller kristen! 


fredag 5. august 2011

Anders Behring Breivik

fremstår på mange måter som en "helstøpt" mann: i denne manne skryt, selvforherligelse og løgnaktighet sammen i en høyere enhet. Som en fantastisk patetisk bløff er han et fenomen, utspjåket som han er med ordensbånd, medajer og uniform.  Det såkalte "manifestet" inneholder i knapt en eneste tanke han har tenkt selv.

Hvis det ikke hadde vært for de tragediene dette feige utskuddet hadde forårsaket, ville han utelukkende fremstått som komisk.

Dette viser at vi er nødt til å ta de absurde og paranoide ideene til den klikken selverklærte "Norges redningsmenn" som han tilhører på alvor. 

Etter at massemorderen hadde utført sin feige udåd ringte han - da han skjønte at de var på vei - til politiet, presenterte seg på heroisk vis som "kommandør" og overga seg, før han risikerte å komme til skade. Noe til forbilde for andre høyreekstreme "helter"....

Allerede etter få dager inneburet begynner Breivik å få det vanskelig på cella.  Han er nå i begynnelsen av 30-årene og kan godt leve til han er over 80. Vi kan jo bare gjette på hvordan han føler seg som etter ytterligere 50 år, for vi må vel kunne forvente at denne mannen aldri noensinne slipper utenfor murene igjen....

Det er mulig jeg fremstår som hevngjerrig og rasende; jeg er naturligvis sint, men mest av alt usigelig trist. Breiviks angrep og drap på ubevæpente mennesker som ikke hadde noen mulighet til å forsvare seg, de fleste barn, er noe av det feigeste som har hendt i Europa etter annen verdenskrig.

Vi må ikke la dette få lov til å skje igjen!

Jeg har lyst til å gjøre Bob Dylands ord til mine egne:
"Even Jesus will never forgive what you do!"

Fjordman

viser seg å hete Peder Nøstvold Jensen. I etterkant av massedrapet på Utøya har han omsider krøpet frem fra steinen han har gjemt seg under.

Også andre andre høyreekstremistiske uhumskheter er blitt røyket ut, deriblant ordførerkandidaten i Kristiansund til partiet til partiet som - tatt i betraktning ideologien de står for - lyder det ironiske navnet "Demokratene." Han heter Håvar Krane og viser seg å være en sann høyreekstrem. Når han blir konfrontert med sine egne utsagn, kan man formelig se hvordan angsten lyser ut av ham. 

Det er mitt håp at de som ble myrdet ikke har dødd helt forgjeves, men at verden gjennom Breiviks voldsorgie og - blant annet Håvar Kranes drapsfantasier - omsider begriper hva disse menneskene står for og vender denne formen for tenking ryggen for all fremtid.

torsdag 4. august 2011

Riddere og tempelriddere.

Riddere
Middelalderens ”riddere” hadde lite til felles med de romantiske forestillingene om riddervesenet som senere har utviklet seg. For en stor del var de illeluktende og uvitende leiesoldater som solgte sine ferdigheter til høystbydende.

Tempelherrer - munker
Tempelridderne – eller tempelherrene som de også ble kalt - var kristne krigermunker. Ordenen ble stiftet i 1119 og godkjent av paven i 1128.

 Alle munkeordener har regler som man forplikter seg til å følge når man slutter seg til den, så også tempelridderne. Deres ordensregler ble utarbeidet av blant andre Bernhard av Clairvaux (1090 – 1153), en av den meditative cistercienserordenens grunnleggere.

Tempelriddernes oppgave skulle være å beskytte pilegrimenes reiser til Det Hellige Land, og navnet sitt fikk de pga at de – i følge sagnet – opprettet sitt hovedkvarter der Salomos tempel skulle ha ligget.

Fra munkevesen til pengevesen
Tempelridderne var ikke underlagt andre autoriteter enn pavens, og kunne derfor bevege seg fritt uavhengig av grenser. De var også fritatt fra skatter og toll.


(Den eneste tempelridderen som eksisterer i den virkelige verden i dag: en sjakkbrikke)

Ganske få av ordenen var involvert i det som formelt skulle være dens oppgave: å beskytte pilegrimene. De fleste arbeidet med finansielle oppgaver, opprinnelig for å sikre krigernes økonomi, etter hvert ble det finansielle et mål i seg selv, noe som førte til utviklingen av verdipapirer og sjekker – altså en tidlig form for bankvesen. Dette resulterte i til at ordenen ble uhyre rik på verdslig gods og gull. Fokuset ble altså flyttet fra et ideelt og religiøst munkevesen til et sekulært pengevesen.

Den triste virkelighet - og myten
Tempelridderordenen ble opphevet av paven i 1312, og dens siste stormester, Jacques de Molay, ble brent på bålet i Paris i 1314. De fleste av ordenens jordgods i England og Frankrike ble inndratt av staten, mens de i Tyskland ble overtatt av Johannitterne.

Tempelridderne har helt siden sin tragiske undergang, og kanskje også på grunn av den, vært omgitt av myter og romantikk. Innenfor litteraturen finner man mange romaner som har hentet sitt stoff fra den mystikken denne middelalderordenen har gitt opphav til. En glitrende god roman i så henseende er Umberto Ecos ”Foucaults pendel.

Disse mytene har også gitt næring til fantasien til mange ridderromantikere som – på linje med Cervantes´ ”Don Quijote” – betrakter seg selv som arvtakere av en innbilt ”riddertradisjon” som i beste fall døde ut for atskillige århundrer siden. Men ingen av disse moderne etterplaprene har noe som helst med de opprinnelige tempelridderne å gjøre, verken religiøst, historisk eller ideologisk, og i motsetning til Don Quijote, Ridderen av det bedrøvelige ansikt, mangler de det denne romanfiguren hadde i overflod: moral.

Anders Behring Breivik- en patetisk dagdrømmer
Det siste skuddet på denne stammen er altså Anders Behring Breivik som med sine storhetsfantasier og sitt infantile verdensbilder har gjort seg fortjent til tittelen ”Gyngehestridder” og som pga sine handlinger nå også kan kalle seg ”Barnemorder” og "Mental Krøpling av 10. Grad.”

onsdag 3. august 2011

Anders Behring Breiviks fremtid

La oss alle følge massemorderen Breivik med argusøyne til rettsaken mot ham er ferdig. La ham få all den oppmerksomheten han trakter så inderlig etter enn så lenge inntil han er dømt. 


Deretter bør vi glemme ham. La "hærføreren" bli gammel bak murene i fullkommen ensomhet, uten stimulanser fra anabole steroider og efidrin, glemt av alle.

tirsdag 2. august 2011

Anders Behring Breivik: uniform og medajler

Kostymet
Jeg ser at jeg har gjort Breivik urett når jeg har tillagt ham tilstrekkelig fanasi og dyktighet til å designe sin egen "uniform": "tempelridderuniformen" tilhører egentlig U.S. Marine Corp og er kjøpt billig på nettet.

Medaljer og utmerkelser
Alt av medaljer og utmerkelser ser også ut til å eksistere i den virkelige verden og tilhører virkelige hærer, men er kjøpt på nettbutikker og har fått sin egen betydning i Breiviks perverse fantasi.

Anders Behring Breivik fremstår med andre ord som mindre enn en middelmådighet også her!