mandag 8. august 2011

Høyreekstremistenes tempelridderideer

- pubertale fantasier. I følge blant annet historiker Bjørn Bandlien er det mye som tyder på at de virkelig ridderne faktisk representerte en mulitkulturell ideologi. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar