onsdag 25. januar 2012

Menneskeverd?

"Alle dyr er like, men noen dyr er mer like enn andre" (George Orwell, Animal Farm).

Stabssersjant Frank Wuterich sto bak drapene på 24 sivile og ubevæpnede irakere. Han ble først dømt til 90 dagers fengsel, men slipper å sone. I stedet ble han degradert til menig.

Soldatens handlinger slutter seg fint inn i en lang amerikansk tradisjon med massakre på sivile, helt siden indianerkrigene, via blant annet Song My i Vietnam og nå til Irak. Amerikanske soldater ser ut til å være hevet over såvel normale moralske standarder som internasjonale lover.

Hvis denne gode soldat hadde myrdet 24 mennesker i et tilfeldig boligområde i f.eks. Boston ville nok den strafferettslige reaksjonen vært annerledes.

Men irakiske liv vurderes vel som betydelig mindre verdt enn amerikanske. Andre logiske årsaker til en slik forskjellsbehandling er jeg ikke i stand til å se.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar