torsdag 1. september 2011

Nyliberilaismen i skoleverket

"Skoledebatten er en arena der folk gjerne ser det de vil: enten den «snille» SV-skolen eller den «slemme» nyliberalistiske", skriver Carl Joakim Gagnon i en anmeldelse av Magnus E. Marsdals bok Kunnskapsbløffen i Morgenbladet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar