søndag 4. september 2011

Newspeak


- nytale – begrep introdusert av George Orwell i romanen ”1984” fra 1949.

Til nytale hører redefinering av ord som blant annet innebærer at ord uttrykker det motsatte av det de opprinnelig gjorde, for eksempel at krig = fred, frihet = slaveri.

I norsk politisk terminologi har innføringen av nytale vært en suksess. Noen eksempler:

”Demokratene” = norsk parti der sentrale medlemmer fantaserer om å skyte ministre og massakrere landets demokratisk valgte regjering.

”Fremskrittspartiet” = norsk parti som har programfestet å fjerne fremskrittet som landets sosiale sikkerhetsnett representerer, dvs fjerne noe av det som har gjort Norge til et av de beste land i verden å bo i.

”konservativ” = egenskap som massemorderen fra Utøya tilskriver seg selv før han begår den største forbrytelsen mot landets institusjoner, styreform, verdier og innbyggere siden forrige verdenskrig.

I tillegg andre ord og uttrykk som utmerker seg med meningsløst og/eller selvmotsigende innhold:

”ateistisk kristen” = ???? begrepsparet er en kontradiksjon i termer ettersom første ledd refererer til benektelse av Guds eksistens, mens siste ledd henviser til Jesus som Guds sønn.

”kulturmarxisme” = ???? neologisme som forsøker å gi en beskrivelse av det norske samfunn/norske kulturarbeidere som marxistiske – flere generasjoner etter at nordmenn/norske kulturarbeidere mistet interessen for den tyske filosofen Karl Marx og hans skrifter.

De to siste begrepene ser ut til å stamme fra høyreekstremisten Peder ”Fjordman” Jensen og bygger sannsynligvis på samme tenking/kunnskapsnivå som den tidligere amerikansk visepresidentkandidat Sarah Palin illustrerte da hun beskrev Sverige som et kommunistisk land.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar