lørdag 17. september 2011

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Diagnose i følge DSM-IV:

Et vedvarende mønster av storhetsfølelse (i fantasi eller atferd), behov for beundring og mangel på empati. Mønsteret begynner i tidlig voksen alder, og det viser seg i en rekke sammenhenger, hvorav minst 5 eller flere av følgende:

1) Har en storslått følelse av egen betydning (for eksempel overdriver prestasjoner og talenter og venter å bli lagt merke til som suveren uten tilsvarende prestasjoner).
2) Er opptatt av fantasier om ubegrenset suksess, makt, briljering, skjønnhet eller fullkommen kjærlighet.
3) Tror at han eller hun er "spesiell" og enestående og bare kan forstås av, eller bare kan omgåes andre spesielle høystatus personer (eller institusjoner)
4) Krever overdreven beundring.
5) Har en følelse av spesielle rettigheter, dvs. urimelig forventninger om særbehandling eller automatiske hensyn til hans eller hennes forventninger.


Narsissist (eksempel)
Narsissistene blant oss
Ringer det noen bjeller? Hørt om noen som fyller disse kriteriene?

Formodentlig tilhører mange krigsforbrytere og andre som profitterer på menneskers lidelser til denne kategorien, ettersom følelsen av egen viktighet og storhet, kombinert med forestillingen om å ha særrettigheter, i tillegg til  mangel på empati, synes å være en fellesnevner.

Å ha en spesiell personlighetsstruktur reduserer imidlertid ikke ansvar for egne handlinger. Men en slik organisering av personligheten passer som hånd i hanske med et menneskesyn som betrakter andre mennesker som mindreverdige eller som middel for egne mål.

Narsissister er ikke psykotiske - altså "sinnssyke" - og er strafferettslig tilregnelige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar