lørdag 8. oktober 2011

Orwellsk newspeak - gamle ord med ny mening

president = arvelig statslederembete, eksempel: Bashar al-Assad som arvet president-tittel og embete i Syria etter sin far Hafez al-Assad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar