søndag 23. oktober 2011

ME


For noen dager siden kom meldingen om at to forskere fra Bergen muligens har løst gåten om ME, denne mystiske sykdommen som uttrykker seg gjennom blant annet kroniske influensasymptomer, utmattelse og smerter - og som rammer mange. Sykdommen ser ut til å skyldes svikt i immunsystemet, og er altså i slekt med sykdommer som raumatoid artritt, multippel sklerose og systemisk lupus erytematosus.

Somatisk lidelse
ME har  helt siden 1969 vært kategorisert som en nevrologisk lidelse i WHOs diagnosesystem (ICD8, nå i ICD10-G93.3 Posviral Fatigue Syndom). Dette diagnosesystemet (ICD-10) har det offisielle helse-Norge sluttet seg til. 

"Dumme diganoser"
Men på samme vis som Frp-ere mener seg å kunne velge bort "dumme lover" de ikke liker, er det en trend blant norske leger å velge bort diagnoser de ikke liker. På nevrologisk avdeling ved et av Norges største sykehus hang det i lang tid et oppslag om at ”ME er ingen nevrologisk sykdom,” altså et ganske annet standpunkt enn det Verdens Helseorganisasjon har.

”Nesten ingen fastleger bruker den riktige koden som Verdens helseorganisasjon opererer med. Derfor er dette et ganske uoversiktlig område når man jakter på data,” 

sier avdelingsdirektør Lisbeth Myhre i Helsedirektoratet. Når man velger bort diagnoser for bestemte sykdommer, er det plutselig ingen som har disse sykdommene lenger. Legeetikk og vitenskapelighet?

"Vondt i livet"
Mange norske leger har syntes, ment og trodd at dette dreier seg om psykiatri, på tross av at hos svært mange ME-pasienter er det blitt funnet klare biologiske markører på fysisk sykdom, blant annet skader i hjernens motoriske sentra. Men likevel dreier det seg for disse legene om ”vondt i livet.” Så mye for vitenskapeligheten... Og følgelig tilbys denne pasientgruppen psykoterapi; kognitiv terapi synes å være på moten i så henseende. 

Lillestrøm Helseklinikk har vært et av de få stedene som har gitt et faktisk (medisinsk) behandlingstilbud til ME-pasienter. Paradoksalt nok er det denne klinikken som nå er under gransking fra helsetilsynet, ikke de mange legene som foreslår hard trening og psykoterapi for mennesker som knapt nok klarer å holde seg våkne.

Psykoterapi mot kreft?
Hvis en lege hadde foreslått kognitiv terapi til pasienter som for eksempel lider av kreft eller multiple sklerose, ville legen sannsynligvis blitt rapportert til helsetilsynet for kvakksalveri. Men når det gjelder ME-pasientene har tradisjonen i det medisinske miljøet i Norge vært at legene kan gjøre nøyaktig hva de vil.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar