lørdag 29. oktober 2011

Den muslimske konspirasjonen Del I

Det er to påstander som går igjen i den islamfiendtlige propagandaen. Den første er at Norge (Europa) er, eller er i ferd med å bli, okkupert av muslimer - ofte referert til i bestemt form (muslimene). Den andre er at det norske parlament (Stortinget) og regjering mangler legitimitet.

Islam 
Islam er en religion, faktisk verdens nest største, med 1,3 milliarder tilhengere, bare forbigått av kristendommen med sine 1,7 milliarder. På samme måte som når det gjelder kristendommen finner vi islams tilhengerne spredt over hele kloden. De fleste folkeslag, hudfarger og språk er representert.

Islam har vært splittet i to hovedretninger, sunni og sjia, helt siden slaget ved Siffin i år 667. Ca 80 – 90 % av muslimene tilhører sunni mens 5 - 10 % er sjia-muslimer, og innenfor disse er det rimeligvis uenighet om hvordan Koranen skal tolkes. I tillegg finnes en rekke mindre grupper mellom disse to hovedretningene. Mye av den muslimske volden skyldes friksjoner mellom de ulike grupperingene, hovedsakelig mellom sunni og sjia.

Muslimene altså ingen heterogen folkegruppe, for å si det forsiktig.

Gisèle Littman og forestillingen om Eurabia 
I 2005 ga den jødiske kvinnen Gisèle Littman ut boken Eurabia: The Euro-Arab Axis. Littman er bedre kjent under navnet Bat Ye´or og blir av sine tilhengere og beundrere referert til som ”historiker.” Sannheten er at hun mangler formell akademisk utdanning, noe hennes lettvinte omgang med historiske fakta vitner om.

I Norge er denne boken mest kjent for sin innflytelse på og som inspirasjonskilde for Peder ”Fjordman” Jensen og massemorderen fra regjeringskvartalet og Utøya.

Konspirasjonsteorier er forsøk på å forklare politiske eller historiske hendelser på bakgrunn av antatte sammensvergelser (konspirasjoner, komplott) som er i verksatt av hemmelige forbund av mektige personer. I følge disse teoriene er bestemte hendelser ikke hva de gir seg ut for å være, men resultater av bevisst planlegging og aktiviteter. Inkludert i konspirasjonsteoriene er vanligvis også påstander om et røykteppe av løgner, fortielser og desinformasjon som er konstruert for å føre allmennheten bak lyset.

Sions Vises Protokoller og Gisèle Littman
Littmans bok er en tilnærmet klassisk konspirasjonsteori som går ut på at det foreligger en hemmelig sammensvergelse mellom europeiske politikere og arabiske land om en islamifisering av Europa. Strategien skal være innvanding av muslimer til Europa samt økte barnefødsler blant Europas muslimer, noe som til sist skal gjøre ikke-muslimer i mindretall. For å understøtte disse påstandene manipuleres det friskt med statistikk.

I mellomkrigstiden ble boka Sions Vises Protokoller brukt som vitnesbyrd på at den internasjonale jødiske sammensvergelsen hadde til hensikt å overta makta i verden. At boka var et falsum er dokumentert etter alle kunstens regler, men fortsatt kan man se at den henvises til som ”bevis” i enkelte diskusjonsforaer. En tilsvarende rolle som viktigste sannhetsvitne for den muslimske planen om verdensherredømme har Littmans Eurabia: The Euro-Arab Axis fått i de islamofobe kretsene – selv om boka har fått tilsvarende slakt av fagfolk som Protokollene fikk.

Uten at dette imponerer de troende nevneverdig.

I det åpne samfunnet som de fleste av oss ønsker å bevare, bør opplagt galskap og irrasjonalitet møtes med argumenter og rasjonalitet. Men man kan jo undres over om det hjelper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar