mandag 27. februar 2012

Nazismen og overmenneskene

Nazisme i praksis
Nazisme er blir ofte beskrevet som fascisme pluss rasisme, og er en forkortelse for Nationalsozialismus – nasjonalsosialisme.

Fascistiske ideer og organisasjoner var i fremvekst i hele Europa i mellomkrigstiden, og kuliminerte i opprettelsen av Italias fascistparti under Mussolini og i Tysklands ”Nasjonalsosialistiske Tyske Arbeiderparti” (NSDAP) under føreren Adolf Hitler.

Hitler. Høy, slank, blond arier?
Mens nazismens ”sosialistiske” elementer knapt nok var tilstedeværende, var derimot nasjonalismen sterkt fremtredende.

Nazismen delte fascismens ideer om en ikke-demokratisk nasjonalstat ledet av en ”sterk” mann (førerprinsippet) der parlamentarismen var satt ut av spill. Kampen mot sosialisme (”bolsjevismen”), og liberalisme var sentral. Den fascistiske og nazistiske nasjonalstat er korporativ, dvs at det er staten som styrer så vel arbeidsgiver- som arbeidstakerorganisasjonene. Andre viktige fellesideer var anti-feminisme, forakt for svakhet, imperialisme, militarisme, anti-intellektualisme og dyrking av myter.

Imperialisme og militarismen førte naturlig over i erobringskriger. Anslått antall døde under annen verdenskrig: 82 689 700 mennesker.

Men der fascismen er nasjonalistisk, er nazismen i tillegg rasistisk.

Himmler. Høy, slank, blond arier?
Nazistenes rasisme bygger på om forestillingen at den germanske eller ariske ”rasen” er alle andre overlegen, både fysisk og intellektuelt. I et forsøk på å underbygge denne påstanden grep man til pseudovitenskapen, først og fremst sosialdarwinisme. I Darwins uttrykk ”the survival of the fittest” (fit = passe, tilpasse, egnethet) ble ordet fit tolket som den sterkeste. Dette er en "darwinisme" ingen evolusjonsbiolog vil kjenne seg igjen i.

Og fra denne biologiske feilslutningen foretok man en moralsk og filosofisk feilslutning: den som er sterkest og mest hensynsløs fra naturens side har rett til å herske over de svakere. De svakere blir ganske enkelt definert som de ikke-ariske folkeslag, først og fremst jøder, slavere og sigøynere. Vi får konstellasjonen overmennesker (høyreiste, blonde og blåøyde ariere) mot undermennesker (mørkhårede, mørkhudede).

Göring. Høy, slank, bond arier?
Spesielt jødene utmerker seg som undermennesker: de sammenlignes med rotter og skadedyr. Jødene ble utpekt som syndebukker for det meste som hadde gått galt, både i Tyskland og resten av verden, noe som ikke var vanskelig for nazistene å få til. Antisemittismen har dype røtter i europeisk kultur, også i Norge.

I Kong Christian Vs Norske lov av 15. april 1687 erklæres jøder uønsket i Norge, og dette forbudet blir gjentatt i den nye grunnloven av 1814:  
"Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."
Jødene utstyres med nedarvede negative karakteregenskaper: de er upålitelige, grådige og slue. Arierne, derimot, utmerket seg ved sitt vakre utseende, sin intelligens og sin besluttsomhet.

Goebbels. Høy, slank, bond arier?
Konstruksjonen "ariere" blir også tilkjent æren for å ha bygget imperier opp gjennom historien. Ettersom de germanske stammene i den virkelige verden verken har bygget imperier eller gjordt andre storverk, måtte man postulere noen sammenhenger: Arierne kom egentlig fra de sunkne Atlantis og var den rasen som ga opphavet til Romerriket, Egypt og Inkariket i Sør-Amerika. Alle fremskritt i verden har sin opprinnelse hos disse arierne, og nedgangstiden startet da de ariske overmenneskene blandet seg med undermennesker.

Dette er ideer som knapt nok noe vettig menneske kan annet enn le av, men ble tatt på alvor av Nazi-Tysklands lederskikt og fikk katastrofale følger. Det er trist å se at lignende ideer fortsatt markesføres.

Nazistenes utryddelse av ”undermennesker” var resultat av disse fantasiene: rasen måtte renses, dvs. undermenneskene måtte utryddes. Nazismen som ideologi har folkemordet som logisk konsekvens.  Mer enn 6 millioner jøder ble systematisk utryddet i løpet av krigen. Selv etter at Tyskland i praksis hadde tapt krigen, fortsatte jødeutryddelsen med full styrke. 

Massemord - fortsatt benektet....

En kikk på noen overmennesker
Overmenneskenes overmennesker, nazilederne, fylte ikke akkurat
sine egne "arier"-krav.

Hitler var ikke nettopp blond, sterk og høyreist. Han vart plaget av kronisk forstoppelse og sannsynligvis avhengig av amfetamin. Mye taler for at han led av syfilis, og han var åpenbart sterkt redusert, både fysisk og psykisk mot slutten av sitt liv.

Himmler, heller ingen blond, arisk adonis. Mislykket i alt han hadde foretatt seg, til og med som kyllingoppdretter. Derimot vellykket som overmenneske og massemorder - så lenge han hadde andre til å utføre ugjerningene for seg.

Göring var i en periode innlagt på sinnssykehus pga sin morfinavhengighet. I sine velmaktsdager var han fortsatt avhengig av morfin og ekstremt overvektig. Heller ikke han utmerket seg med sitt blonde og "ariske" utseende.

Goebbels var mørk, kortvoks og hadde klumpfot, og var den eneste i nazieliten som hadde høyere utdannelse - en doktorgrad i litteratur. Ble derfor titulert som dr. Goebbels.

Dette er mennesker som fortsatt dyrkes som "overmennesker" av folk som sårt trenger noen å se opp til. 

Noe til helter for dagens nynazister.

6 kommentarer:

 1. Hitler var imidlertid en ivrig naturverner og dyrevenn, røyking var han også mot. :)

  Et annet paradoks i Hitlers Tyskland er at det bodde svært få jøder der og mange flyktet etter 1933. Det var bare 200.000 igjen da utryddelsene begynte. De tyske jødene var også svært integrert i det tyske samfunnet.

  Sant og si vet jeg ikke hvor mye nynazistene (de få som finnes) har noe særlig forhold til Hitlers håndtlangere.

  SvarSlett
  Svar
  1. I følge Per Bangsund bok "Arvtakerne" er det en kontinuitet fra mellomkrigstidens fascister, via NS-medlemmer og frontkjempe, i tillegg til andre aktive nazister i inn og utland, til -80-tallets nynazister. Hakekors, Hitler-dyrkelse og rasisme (hvit makt i ulike kategorier) holdes fortsatt høyt i hevd i disse kretsene, såvidt jeg har kunnet bringe på det rene. Men nå som dengang er det vel dårlig stelt med historiekunnskap og teori bland de "menige" nazistene. Hatet, derimot...

   Slett
  2. Jeg erindrer vagt en undersøkelse blant unge nynazister i Sverige og Tyskland. Kunnskapsnivået viste seg å være meget lavt, bortsett naturligvis fra dette med symbolene (hakekors, uniformer etc) og "hvit arisk makt".

   Slett
 2. Tror nok det stemmer. Både Hitler og Mussolini rekrutterte de første brun- og svartskjortene fra pøbelen. Særlig mye ideologi og tenking var det vel aldri snakk om der annet enn at vi "ariere" er overmennesker, i motsetning til f.eks. jødene.

  Søren Kierkegaard sier et sted noe som kan utlegges som at bak merverdet ligger mindreverdet. Hvilke psykologiske mekanismer er det som ligger bak og motiverer slik manisk og komplett urealistisk selvovervurdering?

  Det er interessant å merke seg at store deler av ledelsen i det tyske nazipartiet var mennesker som var tapere og som hadde mislyktes i de fleste av livets tilskikkelser. Men ét talent hadde de felles: selvskryt og evnen til å oppvurdere og idealisere seg selv og egen "rase" gjennom å devaluere andre.

  Anbefaler Heather Pringles biografi om Heinrich Himmler.

  SvarSlett
  Svar
  1. Særlig Ofstad er kjent for teorien om at fascisme/nazismens grunnleggende vesen er forakt for svakhet.
   http://snl.no/.nbl_biografi/Harald_Ofstad/utdypning

   Slett
  2. Ofstads bok "Vår forakt for svakhet" er en moderne klassiker innen temaet. Er visstnok ikke lenger i salg, men kan kanskje skaffes via antikvariat. En viktig bok.

   Slett